Haagse Stemhulp

Welkom bij de stemhulp voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van Den Haag van 21 maart 2018.

Met de stemhulp bepaalt u welke partij het best met uw mening overeenkomt. Dit gebeurt aan de hand van 28 stellingen. Aan de stemhulp hebben 18 politieke partijen meegedaan. Op alfabetische volgorde zijn dat 50Plus, Bond voor Studenten Actie, CDA, Christen­Unie-SGP, D66, Dynamo, GroenLinks, Groep de Mos, Haagse Stadspartij, Haagse Toekomst, Islam Democraten, NIDA Den Haag, Partij van de Eenheid, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD.

De stemhulp is gebaseerd op de standpunten in de verkiezingsprogramma's. De standpunten zijn door de politieke partijen zelf gecontroleerd. Wel heeft de redactie van de Stemhulp in een enkel geval het standpunt aangepast aan de mening en/of het stemgedrag dat die partij in de actuele debatten aanneemt.

Bij elke stelling is een toelichting te vinden. Daarbij vindt u ook het standpunt van de politieke partijen over de stelling. Alle stellingen met toelichting en standpunten van de partijen zijn ook na het invullen van de stemhulp in een overzicht te bekijken.

Start de stemhulp
toelichting

Stelling 1

Het kappen van bomen, ook door de gemeente, moet veel moeilijker gemaakt worden.

oneens
geen mening
eens

Kappen van bomen

Bij werkzaamheden in de stad worden soms meerdere bomen gekapt. Denk aan het vervangen van de kademuren langs de grachten, het kappen van bomen langs de tramlijn bij het Scheveningse Bos en aan de bomenkap ten behoeve van het nieuwe fietspad bij park De Koekamp

De voorstanders van de stelling vinden dat er te gemakkelijk tot kap wordt besloten zonder dat alternatieven goed zijn onderzocht. Een nieuwe boom terugplanten vinden zij niet voldoende, omdat het vaak tientallen jaren duurt voordat een nieuwe boom weer dezelfde kwaliteit heeft als de oude bomen.

Tegenstanders van de stelling vinden dat er nu al zorgvuldig wordt besloten of er bomen gekapt moeten worden. Soms kan het niet anders en bovendien worden er altijd nieuwe bomen teruggeplant.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

SP

Tegen:

CDA

D66

Groep De Mos

Haagse Toekomst

Partij van de Eenheid

PvdA

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug

▲ Let op! Gebruikt u deze knop als u terug wilt gaan.

OK
toelichting

Stelling 2

Parkeerplaatsen mogen worden opgeheven voor meer groen.

oneens
geen mening
eens

Groen of parkeer­plaats

groen of parkeerplaats

Groen of parkeerplaats van Haagse Stemhulp [CC0 Public Domain]

De ruimte op straat is veelal beperkt en wordt door veel mensen gedeeld. Bij het opknappen van een straat moeten er keuzes gemaakt worden. Waar komen de ondergrondse afvalcontainers, waar de fietsenstallingen, waar de autoparkeerplaatsen en waar de bomen.

Voorstanders van meer groen vinden dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn als meer mensen zouden gaan fietsen, wandelen of gebruik maken van het openbaar vervoer.

Tegenstanders willen vaak ook meer groen in de wijk maar ook parkeerplaatsen behouden. Zij wijzen er op dat een auto vaak nodig is voor werk en dat parkeerplaatsen ook voor bezoekers van winkels of horeca nodig. Zij pleiten vaak voor het bouwen van ondergrondse parkeergarages.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Partij voor de Dieren

PvdA

VVD

Tegen:

CDA

Groep De Mos

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

PVV

SP

 
 
Neutraal:

NIDA

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 3

De prijs voor een parkeervergunning voor een tweede auto moet flink omhoog.

oneens
geen mening
eens

Tweede parkeer­vergunning

Tweede parkeervergunning

Bewonersvergunning van Haagse Stemhulp [CC0 Public Domain]

De parkeerdruk is de afgelopen jaren in sommige wijken flink toegenomen.

Voorstanders van een hogere prijs wijten de toegenomen parkeerdruk aan het verlagen van de prijs voor een parkeervergunning voor een tweede auto. Door de prijs nu flink te verhogen zouden mensen een tweede auto weg doen of aan de rand van de stad parkeren. Hierdoor ontstaat meer parkeerruimte.

Tegenstanders vinden vaak dat betaald parkeren door de gemeente als melkkoe wordt gebruikt en nauwelijks echte invloed op de parkeerdruk heeft. Bovendien kunnen er beter (ondergrondse) parkeergarages bijgebouwd worden om in extra parkeerplaatsen te voorzien.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

Groep De Mos

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 4

Ook op lange termijn moet autoverkeer door de gehele stad mogelijk zijn.

oneens
geen mening
eens

Lange termijn auto­verkeer

autoverkeer

Autoverkeer van Haagse Stemhulp [CC0 Public Domain]

Het is een trend dat er meer mensen in de stad komen wonen en de centrumwijken drukker worden.

Voorstanders van de stelling denken dat de auto een belangrijk vervoermiddel zal blijven. Ook als mensen overstappen naar elektrische auto's, blijven het nog steeds auto's. Ook voor de bedrijvigheid in de stad is het noodzakelijk dat winkels en bedrijven goed met de auto bereikbaar zijn.

Tegenstanders van de stelling vinden dat meer straten autoluw gemaakt kunnen worden. Fietsen, wandelen en openbaar vervoer zou daar moeten volstaan. En anders zijn er nog oplossingen als deelauto's of moet er meer samengewerkt worden tussen winkels bij de distributie binnen de stad.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

CDA

Groep De Mos

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

PVV

SP

VVD

Tegen:

50Plus

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 5

Er moeten door de gemeente drones met camera's ingezet worden om toezicht te houden.

oneens
geen mening
eens

Toezicht met drones

drone

geen titel van pxhere [CC BY 2.0]

Voorstanders van de inzet van cameradrones concluderen dat drones minder lawaai maken dan de politiehelikopter en ook goedkoper zijn. Drones zijn flexibeler dan vaste camera's en kunnen daarom makkelijker, vaker en sneller ingezet worden.

Tegenstanders stellen dat nooit duidelijk is vastgesteld dat cameratoezicht effectief is in het bestrijden van overlast of criminaliteit. Bovendien zijn vliegende camera's een flinke inbreuk op de privacy. De inzet van toezichtscamera's, -helikopters en -drones zou het gevoel van onveiligheid juist kunnen versterken.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

CDA

Groep De Mos

PvdA

PVV

 
 
Neutraal:

VVD

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

SP

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 6

Intimidatie op straat, waaronder na-sissen en naroepen, moet worden beboet.

oneens
geen mening
eens

Naroepen beboeten

intimidatie

geen titel van pxhere [CC BY 2.0]

Voorstanders vinden dat iedereen zich op straat veilig zou moeten kunnen voelen. Het na-sissen of naroepen van vrouwen, homo's, transgenders of anderen zou hard aangepakt moeten worden.

Tegenstanders vinden ook dat iedereen zich veilig moet voelen, maar stellen dat zo'n regel nauwelijks te handhaven is. Bovendien kunnen we op een glijdende schaal terecht komen. Wat moet er bijvoorbeeld met nafluiten gebeuren?

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PvdA

SP

VVD

Tegen:

Bond voor Studenten Actie

D66

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PVV

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 7

Op dit moment zijn er circa 175 stadswachten, parkwachten en toezichthouders. Dat moeten er zeker 300 worden.

oneens
geen mening
eens

Meer toezicht­houders

Voorstanders vinden vaak dat er op straat flink meer toezicht en handhavers aanwezig moeten zijn. Zwerfafval, overlast op straat en rond horeca moet direct aangepakt worden en er moet meer op fraude worden gecontroleerd. Partij voor de Dieren wil meer handhavers om dieren en natuur te beschermen.

Tegenstanders denken dat meer repressie niet de oplossing is, maar dat bijvoorbeeld legaliseren van wietteelt of het bieden van hulp aan verslaafden en daklozen meer problemen oplost. Een meer helpende houding en minder repressie zou vertrouwen in de overheid en de politie kunnen vergroten wat veel problemen kan voorkomen.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

Groep De Mos

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

VVD

Tegen:

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

SP

 
 
Neutraal:

Bond voor Studenten Actie

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 8

De eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding voor mensen met een beperking wordt afgeschaft.

oneens
geen mening
eens

Eigen bijdrage dag­besteding

dagbesteding

geen titel van MabelAmber [CC0 Public Domain]

Goede begeleiding en dagbesteding is volgens de voorstanders van deze stelling de basis om op eigen benen te kunnen staan. De eigen bijdrage is voor de laagste inkomens 17,50 per vier weken. Dat is volgens de voorstanders voor sommigen te veel, waardoor ze geen gebruik maken van begeleiding of dagbesteding en in een sociaal isolement terecht komen.

Tegenstanders vrezen dat er geen geld is om deze eigen bijdrage kwijt te schelden. Jaarlijks gaat het om een kleine 2 miljoen euro voor de gemeente. Bovendien functioneert een eigen bijdrage als rem op het gebruik van voorzieningen zodat de zorgkosten niet uit de hand lopen.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

D66

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 9

Er moet meer begeleiding en opvang komen voor ernstig verslaafden, verwarde personen en daklozen.

oneens
geen mening
eens

Opvang daklozen

dakloos

armoede: daklozen van paulinefremau [CC BY-NC-SA 2.0]

Voorstanders vinden dat er onvoldoende opvang voor daklozen en verslaafden is. Het aantal daklozen is flink toegenomen, daarom moet er meer aan hulp geboden worden. De opvang moet kleinschaliger worden ingericht, moet 24 uur per dag open zijn en moet in de winterperiode vaker worden opengesteld.

Tegenstanders vinden ook wel dat er zaken verbeterd kunnen worden maar zijn er niet van overtuigd dat de problemen zo acuut zijn dat er nu direct iets moet gebeuren. Zij willen eerst onderzoeken wat er precies nodig is. Rond de zomer moet er een plan van aanpak liggen om de doorstroom vanuit de nachtopvang voor de volgende winter te verbeteren.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

CDA

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 10

Alle kinderen vanaf 2,5 jaar moeten enkele dagdelen per week naar een voorschool, kinderopvang of peuterspeelzaal om taalachterstanden te voorkomen.

oneens
geen mening
eens

Kinderen naar voorschool

voorschool

geen titel van cleberaraujo182 [CC0 Public Domain]

Voorstanders vrezen dat als kinderen vroeg een (taal-)achterstand oplopen, dit doorwerkt in de kansen voor die kinderen bij vervolgopleidingen en hun latere werk. Taalachterstanden komen vaker voor bij kinderen van laagopgeleide ouders. Om ieder kind een gelijke kans te bieden zouden alle kinderen al op jonge leeftijd verplicht enkele dagdelen per week naar een voorschool of opvang moeten.

Tegenstanders vinden ook dat er mogelijkheden moeten zijn om iets aan een taalachterstand te doen. De gemeente heeft ook een breed aanbod aan mogelijkheden. Maar het is aan de ouders om dat voor hun kind te beslissen. De overheid zou de opvoeding van kinderen niet over moeten nemen.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

D66

GroenLinks

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 11

Alle Haagse 65-plussers (AOW'ers) mogen in de daluren goedkoop gebruik maken van tram en bus in Den Haag.

oneens
geen mening
eens

Goedkoop OV voor 65+

tram

HTM, 3088 van Chris0693 [CC BY 2.0]

Het gaat hier nadrukkelijk om alle ouderen en niet alleen diegenen met een laag inkomen.

Goedkoper openbaar vervoer voor ouderen stimuleert volgens de voorstanders de mobiliteit van ouderen. Zij kunnen langer zelfstandig thuiswonen en voor zichzelf zorgen. Het voorkomt dat ouderen in een sociaal isolement komen en vereenzamen. Bovendien dringt het het autoverbruik terug.

Tegenstanders wijzen erop dat er al een Ooievaarspas bestaat voor mensen met een laag inkomen. Met een Ooievaarspas kan men korting krijgen op het tarief voor bus en tram. Het is niet nodig om ook voor meer draagkrachtige ouderen mee te betalen aan het openbaar vervoer.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

Groep De Mos

Haagse Toekomst

NIDA

Partij van de Eenheid

PVV

Tegen:

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 12

Den Haag moet experimenteren met bijstandsregels door voor sommige groepen de sollicitatieplicht te laten vervallen of de regels voor een tegenprestatie te versoepelen.

oneens
geen mening
eens

Versoepelen bijstands­regels

tegenprestatie

street sweeper van capl@washjeff.edu [CC BY-NC-SA 3.0]

Aan de bijstand is een sollicitatieplicht en een verplichte tegenprestatie gekoppeld.

Voorstanders van een versoepeling van deze regels, vinden dat de regels menselijker mogen en niet voor elke groep zinvol zijn. Zo zouden ouderen steeds minder kans maken op de arbeidsmarkt maar moeten zij toch door solliciteren. Ook zou de tegenprestatie ruimer uitgelegd kunnen worden door bijvoorbeeld mantelzorg als tegenprestatie te zien.

Tegenstanders vinden dat er juist zoveel mogelijk prikkels moeten zijn om mensen aan het werk te krijgen. Men vreest dat als je de teugels laat vieren, mensen minder serieus aan de slag gaan om een baan te vinden. De sollicitatieplicht dwingt mensen te blijven zoeken en een verplichte tegenprestatie houdt mensen in een werkritme. Bovendien doet men zo wat terug voor het ontvangen van gemeenschapsgeld.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

CDA

ChristenUnie/­SGP

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 13

Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde voor een bijstandsuitkering. Deze voorwaarde moet streng worden gehandhaafd.

oneens
geen mening
eens

Taaleis bijstand

taaleis

dictionary van HandigeHarry [CC0 Public Domain]

Sinds 2016 bestaat er een wettelijke taaleis. Iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet de Nederlandse taal 'voldoende' beheersen. Dit betekent dat men korte, eenvoudige teksten moet kunnen lezen en schrijven. Lukt dit niet, dan kan de uitkering van een bijstandsgerechtigde in eerste instantie met 20% worden gekort. In de praktijk handhaven gemeenten deze eis nauwelijks.

Voorstanders vinden dat er meer gehandhaafd moet worden. De Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving en om een baan te kunnen vinden. Mensen moeten meer hun best doen om zich de taal eigen te maken.

Tegenstanders stellen dat het nauwelijks goed te controleren is en dat er dus veel bureaucratie en controleurs nodig zijn. Ook vinden sommigen de sanctie van 20% oplopend tot het helemaal stopzetten van de uitkering een te zware sanctie.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PVV

SP

VVD

Tegen:

Bond voor Studenten Actie

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 14

De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen met een bed, bad, brood regeling.

oneens
geen mening
eens

Bed-, bad-, brood­regeling

brood

geen titel van manfredrichter [CC0 Public Domain]

Mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd maar dat niet hebben gekregen, moeten het land weer verlaten. Sommige mensen doen dat niet of kunnen dat niet.

Voorstanders van de stelling vinden dat alle mensen recht hebben op basale voorzieningen en zorg, dus ook als mensen niet de juiste papieren hebben.

Tegenstanders stellen dat de rechter een oordeel heeft uitgesproken. Als daaruit blijkt dat mensen niet mogen blijven, dan moet je mensen niet opvangen maar helpen terug te keren naar het land van herkomst.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 15

Statushouders moeten voorrang houden op de wachtlijst voor een nieuwe woning.

oneens
geen mening
eens

Status­houders voorrang bij woning

te huur

Te huur van CorporatieNL [CC BY 2.0]

Op dit moment krijgen mensen die asiel hebben gekregen een urgentieverklaring voor een woning.

Voorstanders vinden dat dit zo moet blijven. Om mensen snel te laten integreren en mee te laten doen in de samenleving, moet je ze niet in een opvangcentrum laten wonen, maar zo snel mogelijk een normale woning geven.

Tegenstanders stellen dat er zoveel mensen op zoek zijn naar een woning in Den Haag. Waarom zouden nieuwkomers voorrang moeten hebben op mensen die al jaren op de wachtlijst staan? Nieuwkomers zouden gewoon achteraan moeten aanschuiven en tot die tijd op een opvanglocatie kunnen wonen.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

ChristenUnie/­SGP

D66

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 16

Vrouwen en mannen moeten gescheiden kunnen sporten.

oneens
geen mening
eens

Gescheiden sporten

sporten

geen titel van pxhere [CC BY 2.0]

Voorstanders vinden dat er meer rekening gehouden moet worden met culturele en religieuze verschillen. Niet iedereen hoeft zich precies hetzelfde te gedragen. Als het in bepaalde groepen gangbaar is dat vrouwen en mannen gescheiden sporten, dan is dat een keuze die men moet respecteren.

Tegenstanders hekelen dit cultuurrelativisme en vinden dat bepaalde normen en waarden bij de Nederlandse cultuur horen en dat iedereen zich daaraan moet aanpassen.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

Tegen:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PVV

SP

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 17

Er moet een hoofddoekverbod in openbare gebouwen komen.

oneens
geen mening
eens

Hoofddoek­verbod openbare gebouwen

Voorstanders van een verbod vinden dat de islam zich te veel opdringt in het openbare leven met onder andere eet- en kledingvoorschriften.

Tegenstanders stellen dat godsdienstvrijheid een grondrecht is. Openbare gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen van andere religies mogen hun symbolen in openbare gebouwen dragen.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

PVV

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 18

Om etnisch profileren tegen te gaan, moeten staande­houdingen door de politie worden gecontroleerd met een app of bodycams.

oneens
geen mening
eens

Monitor staande­houdingen politie

politie

Hebbes! van Roel Wijnants [CC BY-NC 2.0]

Door in een app te noteren wie is staande gehouden en wat de reden is, kan achteraf onderzocht worden of er sprake is van etnisch profileren door de politie. Ook met bodycams kan achteraf bekeken worden wie door de politie staande gehouden is.

Voorstanders maken zich zorgen dat de politie niet neutraal is bij het staande­houden van mensen. Zij stellen dat meer controle kan helpen om etnisch profileren door de politie te voorkomen.

Tegenstanders vinden dat niet is aangetoond dat de politie etnisch profileert. Bovendien kan de controle van de politie tot extra bureaucratie leiden.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

D66

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

Groep De Mos

Partij voor de Dieren

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 19

De Haagse binnenstad kan en moet verder verdichten. Het splitsen van woningen is hiervoor een goed middel.

oneens
geen mening
eens

Meer woning­splitsingen

Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Volgens schattingen zouden er in 2040 mogelijk 50.000 tot 80.000 meer inwoners in Den Haag zijn. Om deze mensen een woning te bieden, wordt er op plekken als de Binkhorst en rond het Centraal Station nieuwe hoogbouw geplaatst met veel woningen.

Voorstanders van de stelling vinden dat Den Haag verder moet verdichten. Met meer mensen in de stad kan het gebied buiten de stad groen blijven. Met het opsplitsen van woningen in kleinere eenheden, kunnen er meer mensen wonen.

Tegenstanders vinden dat wijken niet op zoveel inwoners zijn ingericht. Overbevolking dreigt waardoor wijken onleefbaar worden. Door het opsplitsen in kleine eenheden komt er een eenzijdig woningaanbod met meer studenten en expats als bewoner. Voor gezinnen is geen ruimte meer.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

D66

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

Tegen:

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

PVV

SP

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 20

Het oplossen van het woningtekort kan je beter aan de markt overlaten dan aan (gemeentelijke) woningcorporaties.

oneens
geen mening
eens

Woningbouw overlaten aan markt

Met mogelijk 50.000 tot 80.000 extra inwoners in 2040, zullen er woningen bij moeten komen. Er staat nieuwe hoogbouw op plekken als de Binkhorst en rond het Centraal Station gepland met veel woningen.

Voorstanders van de stelling stellen dat de woningcorporaties het al jaren laten afweten om betaalbare woningen te bouwen. Juist door kleinschalige particuliere initiatieven kunnen er snel betaalbare woningen gebouwd worden waar mensen graag willen wonen.

Tegenstanders constateren dat er te vaak veel te hoge huren worden gevraagd. Woningcorporaties zijn beter geschikt om sociale woningen te bouwen en aan te bieden.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

D66

Groep De Mos

Haagse Toekomst

VVD

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

SP

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 21

De bevolkingsgroepen zouden meer door Den Haag gemengd moeten worden. Er moeten daarom minimaal 35% sociale woningen voor lagere inkomens komen, ook in duurdere wijken.

oneens
geen mening
eens

Spreid sociale woningbouw

Den Haag staat bekend als een gesegregeerde stad. Veel wijken kennen duurdere woningen of juist sociale woningen.

Voorstanders van de stelling vinden dat er veel meer gemengd moet worden. Kinderen die in arme wijken opgroeien hebben een veel grotere kans op armoede, slechte gezondheid en werkloosheid. Door meer te spreiden, verbeter je de kansen voor deze mensen.

Tegenstanders vinden juist dat dure grond in betere wijken ook veel moet opbrengen. Die opbrengst kan voor voorzieningen worden gebruikt waar alle Hagenaars van profiteren. Het is slechte besteding van belastinggeld om dure grond te kopen en er vervolgens goedkope woningen op te zetten.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 22

De regels voor sluitingstijden van horeca, terrassen en geluid moeten versoepeld worden, zodat een aantrekkelijker uitgaansleven wordt gecreëerd.

oneens
geen mening
eens

Versoepel regels horeca

Voorstanders vinden dat horeca de stad voor wonen en toerisme aantrekkelijker maakt. De regels waar de horeca aan moet voldoen zijn volgens hen nu veel te streng. De horeca zou langer open moeten blijven en vergunningen voor parkeerterrassen zouden makkelijker afgegeven moeten worden. Geluidsoverlast zou met betere isolatie opgelost moeten worden.

Tegenstanders vrezen juist de grote overlast voor mensen en dieren als de horeca ruimere regels krijgt. Door toename van horeca en terrassen komt de leefbaarheid in wijken onder druk te staan. Zij vinden dat er streng moet worden opgetreden tegen overlast door geluid, drank- en drugs.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

CDA

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

NIDA

PvdA

PVV

VVD

Tegen:

50Plus

ChristenUnie/­SGP

Haagse Toekomst

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

SP

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 23

Er moeten meer wijkbibliotheken worden heropend.

oneens
geen mening
eens

Heropen wijk­biblio­theken

Vanwege bezuinigingen na de crisis zijn een flink aantal wijkbibliotheken gesloten. Op dit moment zijn er 18 officiële (wijk-)bibliotheken in Den Haag.

Voorstanders van de stelling zien de bibliotheek als een plek om (taal-)kennis op te doen, maar ook om elkaar te ontmoeten, te internetten of om huiswerk te maken.

Tegenstanders stellen dat er geen geld is om in elke wijk een bibliotheek te openen. De PVV vindt op zich wel dat bibliotheken goed zijn voor beheersing van de Nederlandse taal, maar wil ook 25% bezuinigen op cultuur en bibliotheken.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

CDA

Haagse Toekomst

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 24

Den Haag moet eerder dan het akkoord van Parijs bepaalt, namelijk al in 2030 CO2-neutraal zijn.

oneens
geen mening
eens

Klimaatneutraal in 2030

In het klimaatverdrag van Parijs is vastgelegd dat landen hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Rond 2040 zou de netto uitstoot van broeikasgassen daarom nul moeten zijn.

Voorstanders vinden deze schatting veel te optimistisch. Er moet en kan sneller wat aan de uitstoot gedaan worden. Een groot deel van de politieke partijen heeft daarom een Haags klimaatpact gesloten waarmee beoogd wordt al in 2030 'klimaatneutraal' te zijn.

Tegenstanders zijn over het algemeen ook voor een verduurzaming van het milieu en het terugdringen van de uitstoot, maar sneller dan Parijs is niet nodig. Het is al lastig genoeg om in 2040 'klimaatneutraal' te zijn.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

VVD

Tegen:

50Plus

Groep De Mos

Partij van de Eenheid

PVV

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 25

De gemeente moet meer promotie maken om toeristen naar Den Haag te krijgen.

oneens
geen mening
eens

Meer city marketing

Voorstanders stellen dat meer toeristen meer inkomen en werkgelegenheid opleveren. Den Haag zou daarom meer geld moeten besteden aan zogeheten 'city marketing' in het buitenland.

Tegenstanders vinden 'city marketing' voornamelijk een prestigeproject. Er komen al veel toeristen. Het geld kan beter op een andere manier worden ingezet om mensen aan werk te helpen.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

Groep De Mos

NIDA

PvdA

VVD

Tegen:

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PVV

SP

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 26

De OZB-belasting voor woningeigenaren kan omhoog om de uitgaven van de gemeente te dekken.

oneens
geen mening
eens

Verhoog belastingen

Voorstanders van verhoging stellen dat de belasting voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden in Den Haag ruim onder het landelijke gemiddelde is. Voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid, bereikbaarheid en zorg is extra geld nodig.

Tegenstanders vinden dat Den Haag genoeg reserves heeft waar eerst wel wat van af mag. Partijen als VVD en PVV vinden zelfs dat de belasting omlaag moet.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

GroenLinks

Haagse Stadspartij

PvdA

 
 
Neutraal:

NIDA

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PVV

SP

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 27

Den Haag moet experimenteren met legale wietteelt.

oneens
geen mening
eens

Legaliseren wietteelt

Voorstanders van het legaliseren van wietteelt stellen dat je de criminaliteit de wind uit de zeilen neemt als er legale alternatieven zijn. Bovendien is er bij legale teelt meer controle is op de kwaliteit van de wiet.

Tegenstanders vinden juist dat het gebruik van softdrugs ontmoedigd moet worden. Het roken van wiet kan leiden tot schooluitval, verminderd beoordelingsvermogen, gezondheidsproblemen en overlast voor de buurt.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

CDA

ChristenUnie/­SGP

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 28

Bewonersorganisaties moeten meer ondersteuning krijgen van de gemeente.

oneens
geen mening
eens

Ondersteuning voor bewoners­organisaties

Voorstanders van meer ondersteuning vinden dat bewonersorganisaties een belangrijke rol hebben in het beleid in de wijk.

Tegenstanders willen ook meer betrokkenheid van wijkbewoners, maar zien meer in ondersteuning per project of bijvoorbeeld in meer debat en inspraakavonden met raadsleden en gemeente.

Standpunten

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde.

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

SP

VVD

Tegen:

CDA

D66

Dynamo

pas stem aan
bereken mijn resultaat
terug naar de stelling
standpunt partijen

Overeenkomst

Uw gegeven mening komt het meest overeen met de bovenste partij(en).

grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk

Overeenkomst

In onderstaande tabel ziet u uw gegeven mening naast de standpunten van de politieke partijen.

 

Uw stem

1. Kappen van bomen
2. Groen of parkeer­plaats
3. Tweede parkeer­vergunning
4. Lange termijn auto­verkeer
5. Toezicht met drones
6. Naroepen beboeten
7. Meer toezicht­houders
8. Eigen bijdrage dag­besteding
9. Opvang daklozen
10. Kinderen naar voorschool
11. Goedkoop OV voor 65+
12. Versoepelen bijstands­regels
13. Taaleis bijstand
14. Bed-, bad-, brood­regeling
15. Status­houders voorrang bij woning
16. Gescheiden sporten
17. Hoofddoek­verbod openbare gebouwen
18. Monitor staande­houdingen politie
19. Meer woning­splitsingen
20. Woningbouw overlaten aan markt
21. Spreid sociale woningbouw
22. Versoepel regels horeca
23. Heropen wijk­biblio­theken
24. Klimaatneutraal in 2030
25. Meer city marketing
26. Verhoog belastingen
27. Legaliseren wietteelt
28. Ondersteuning voor bewoners­organisaties
Veeg naar links of kantel het scherm. →
overzicht alle stellingen
bekijk uitkomst in detail
Deel via:

Privacy

Haagse Stemhulp verzamelt met het beschikbaar stellen van deze website in sommige gevallen persoonsgegevens. Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens mag dat alleen als dat noodzakelijk is en zolang dat noodzakelijk is. Lees hieronder hoe we daar mee om gaan.

Algemeen
Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde doeleinden worden gebruikt. De gegevens die we van u opgeslagen hebben, worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hieronder aangegeven is. Daarnaast kan er een wettelijke plicht gelden om gegevens te overhandigen aan overheidsinstanties. Wij houden ons aan de wettelijke regels die hiervoor gelden.

Bezoek website
Zodra u de website bezoekt, leggen we uw ip-adres vast. Dat is noodzakelijk om de inhoud van de website naar u te kunnen verzenden. Daarnaast leggen we het ip-adres vast om mogelijk oneigenlijk gebruik van de website tegen te kunnen gaan. De ip-adressen worden na een maand vernietigd.

Haagse Stemhulp meet het aantal bezoekers. Hiervoor wordt uw ipadres geanonimiseerd (hashing) opgeslagen. Haagse Stemhulp maakt geen gebruik van cookies.

De verbinding waarover u contact maakt met de website is beveiligd. Hiervoor heeft Haagse Stemhulp een SSL certificaat ('het slotje' in uw browser) ingesteld.

Stemhulp
Haagse Stemhulp verzamelt geen gegevens over uw keuzes of de uiteindelijk uitkomst van de stemhulp. De stemhulp draait volledig lokaal op uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone. Er worden geen gegevens teruggezonden naar Haagse Stemhulp of enige andere website over uw gebruik van de stemhulp.

De gehele Haagse Stemhulp bestaat technisch gezien uit één webpagina, zodat niemand kan zien waar u binnen de stemhulp op klikt of welke informatie u op de Haagse Stemhulp raadpleegt.

terug naar de stemhulp

Verantwoording

Stembiljet

Stemmen (uitsnede) van J.M. Luijt [CC BY 2.5]

De stellingen zijn met name afgeleid uit de verkiezingsprogramma's. Half januari hebben we de op dat moment beschikbare verkiezingsprogramma's gelezen en de opvallendste standpunten genoteerd. Hierdoor ontstond een lijst van circa duizend standpunten.

Omdat de stemhulp de verschillen tussen de politieke partijen zichtbaar wil maken, hebben we de punten waar alle politieke partijen het met elkaar eens waren als eerste verwijderd. Denk hierbij aan het vergroenen van versteende wijken, hoogbouw alleen rond de gebieden waar nu ook al hoogbouw staat en op de Binckhorst, het stimuleren van Den Haag als studentenstad en het verbeteren van het openbaar vervoer.

De resterende standpunten zijn per onderwerp gesorteerd en vervolgens samengevat in circa 40 stellingen. Deze lijst met stellingen is aan diverse Hagenaars voorgelegd met de vraag wat er mogelijk ontbrak of anders moest. Hierop is de lijst aangepast. Wij danken de mensen die hun bijdrage hieraan geleverd hebben hartelijk.

De redactie van de Haagse Stemhulp heeft vervolgens per politieke partij een lijst met 41 stellingen ingevuld en deze ter controle naar de politieke partijen gestuurd. Alle politieke partijen hebben deze lijst gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Vanaf deze plek, danken we de partijen hartelijk voor hun medewerking.

Niet alle door de partijen gecorrigeerde standpunten zijn door ons overgenomen. In ongeveer 2% van de gevallen was het standpunt niet in lijn met de positie die de partij in de actuele debatten in de gemeenteraad inneemt. We hebben in die gevallen het standpunt dat die partij in het debat aannam, in de stemhulp opgenomen.

Op basis van de uiteindelijke standpunten hebben we uiteindelijk 28 stellingen geschikt gevonden om verschillen tussen de partijen te laten zien. De stellingen gaan over zoveel mogelijk verschillende gebieden waar de politiek het leven in onze mooie stad beïnvloedt.

Kijk voor meer informatie ook eens bij de 'veelgestelde vragen'.

terug naar de stemhulp

Veelgestelde vragen

1. Waarom is er een Haagse Stemhulp?

Steeds meer zaken worden door de gemeente bepaald. Inmiddels beslist de gemeente jaarlijks over zo'n 2,5 miljard euro. Dit betekent dat de verkiezingen steeds belangrijker worden. Met een stemhulp bieden we mensen hulp bij het bepalen van hun stem.

2. Hoe is de Haagse Stemhulp tot stand gekomen?

De Haagse Stemhulp is samengesteld op basis van de verkiezingsprogramma's. De standpunten van de politieke partijen over de stellingen zijn door de politieke partijen zelf gecontroleerd. Zie voor meer informatie de pagina 'verantwoording'.

3. Welke partijen zijn opgenomen in de stemhulp?

De achttien belangrijkste politieke partijen die met de verkiezingen meedoen. Op alfabetische volgorde zijn dat 50Plus, Bond voor Studenten Actie, CDA, Christen­Unie-SGP, D66, Dynamo, GroenLinks, Groep de Mos, Haagse Stadspartij, Haagse Toekomst, Islam Democraten, NIDA Den Haag, Partij van de Eenheid, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD. Nieuwkomer Samen070 had bij het samenstellen van de stemhulp geen verkiezingsprogramma gepubliceerd en heeft niet gereageerd op onze verzoeken om informatie. Deze partij ontbreekt in de stemhulp.

4. Hoe komt het resultaat van de Haagse Stemhulp tot stand?

Als de door u gegeven stem overeenkomt met het standpunt, krijgt die partij een punt. Als het standpunt niet overeenkomt of onbekend is, krijgt de partij geen punt. Na alle stellingen wordt het aantal punten geteld. De partij(en) met het hoogste aantal punten heeft de grootste overeenkomst met uw gegeven mening. Die partij verschijnt bovenin het uiteindelijke resultaat.

5. Hoe zit het met mijn privacy?

Zie daarvoor onze privacypagina.

terug naar de stemhulp

Over ons

Logo

Logo van Haagse Stemhulp [CC BY-ND 4.0]

Wij zijn een klein groepje Haagse burgers die onafhankelijk zijn van enige politieke partij of beweging, maar wel erg betrokken zijn bij het welvaren van Den Haag. Dit is onze manier om mee te helpen van onze stad een mooiere en betere stad te maken. We hebben geen subsidie of financiële steun van derden ontvangen voor het ontwikkelen van de stemhulp.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via 06 3437 2165 of via redactie@haagsestemhulp.nl.

U vindt ons ook op Twitter en op Facebook.

 

terug naar de stemhulp

Overzicht stellingen en standpunten

Hieronder ziet u in één overzicht alle stellingen en de bijbehorende toelichting. Ook ziet u wat het standpunt van de politieke partijen over deze stellingen is. Uw eigen antwoorden op de stellingen wordt niet in het overzicht weergegeven.

1. Kappen van bomen

Stelling: Het kappen van bomen, ook door de gemeente, moet veel moeilijker gemaakt worden.

Bij werkzaamheden in de stad worden soms meerdere bomen gekapt. Denk aan het vervangen van de kademuren langs de grachten, het kappen van bomen langs de tramlijn bij het Scheveningse Bos en aan de bomenkap ten behoeve van het nieuwe fietspad bij park De Koekamp

De voorstanders van de stelling vinden dat er te gemakkelijk tot kap wordt besloten zonder dat alternatieven goed zijn onderzocht. Een nieuwe boom terugplanten vinden zij niet voldoende, omdat het vaak tientallen jaren duurt voordat een nieuwe boom weer dezelfde kwaliteit heeft als de oude bomen.

Tegenstanders van de stelling vinden dat er nu al zorgvuldig wordt besloten of er bomen gekapt moeten worden. Soms kan het niet anders en bovendien worden er altijd nieuwe bomen teruggeplant.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

SP

Tegen:

CDA

D66

Groep De Mos

Haagse Toekomst

Partij van de Eenheid

PvdA

PVV

VVD

2. Groen of parkeer­plaats

Stelling: Parkeerplaatsen mogen worden opgeheven voor meer groen.

De ruimte op straat is veelal beperkt en wordt door veel mensen gedeeld. Bij het opknappen van een straat moeten er keuzes gemaakt worden. Waar komen de ondergrondse afvalcontainers, waar de fietsenstallingen, waar de autoparkeerplaatsen en waar de bomen.

Voorstanders van meer groen vinden dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn als meer mensen zouden gaan fietsen, wandelen of gebruik maken van het openbaar vervoer.

Tegenstanders willen vaak ook meer groen in de wijk maar ook parkeerplaatsen behouden. Zij wijzen er op dat een auto vaak nodig is voor werk en dat parkeerplaatsen ook voor bezoekers van winkels of horeca nodig. Zij pleiten vaak voor het bouwen van ondergrondse parkeergarages.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Partij voor de Dieren

PvdA

VVD

Tegen:

CDA

Groep De Mos

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

PVV

SP

 
 
Neutraal:

NIDA

3. Tweede parkeer­vergunning

Stelling: De prijs voor een parkeervergunning voor een tweede auto moet flink omhoog.

De parkeerdruk is de afgelopen jaren in sommige wijken flink toegenomen.

Voorstanders van een hogere prijs wijten de toegenomen parkeerdruk aan het verlagen van de prijs voor een parkeervergunning voor een tweede auto. Door de prijs nu flink te verhogen zouden mensen een tweede auto weg doen of aan de rand van de stad parkeren. Hierdoor ontstaat meer parkeerruimte.

Tegenstanders vinden vaak dat betaald parkeren door de gemeente als melkkoe wordt gebruikt en nauwelijks echte invloed op de parkeerdruk heeft. Bovendien kunnen er beter (ondergrondse) parkeergarages bijgebouwd worden om in extra parkeerplaatsen te voorzien.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

Groep De Mos

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

4. Lange termijn auto­verkeer

Stelling: Ook op lange termijn moet autoverkeer door de gehele stad mogelijk zijn.

Het is een trend dat er meer mensen in de stad komen wonen en de centrumwijken drukker worden.

Voorstanders van de stelling denken dat de auto een belangrijk vervoermiddel zal blijven. Ook als mensen overstappen naar elektrische auto's, blijven het nog steeds auto's. Ook voor de bedrijvigheid in de stad is het noodzakelijk dat winkels en bedrijven goed met de auto bereikbaar zijn.

Tegenstanders van de stelling vinden dat meer straten autoluw gemaakt kunnen worden. Fietsen, wandelen en openbaar vervoer zou daar moeten volstaan. En anders zijn er nog oplossingen als deelauto's of moet er meer samengewerkt worden tussen winkels bij de distributie binnen de stad.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

CDA

Groep De Mos

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

PVV

SP

VVD

Tegen:

50Plus

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

5. Toezicht met drones

Stelling: Er moeten door de gemeente drones met camera's ingezet worden om toezicht te houden.

Voorstanders van de inzet van cameradrones concluderen dat drones minder lawaai maken dan de politiehelikopter en ook goedkoper zijn. Drones zijn flexibeler dan vaste camera's en kunnen daarom makkelijker, vaker en sneller ingezet worden.

Tegenstanders stellen dat nooit duidelijk is vastgesteld dat cameratoezicht effectief is in het bestrijden van overlast of criminaliteit. Bovendien zijn vliegende camera's een flinke inbreuk op de privacy. De inzet van toezichtscamera's, -helikopters en -drones zou het gevoel van onveiligheid juist kunnen versterken.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

CDA

Groep De Mos

PvdA

PVV

 
 
Neutraal:

VVD

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

SP

6. Naroepen beboeten

Stelling: Intimidatie op straat, waaronder na-sissen en naroepen, moet worden beboet.

Voorstanders vinden dat iedereen zich op straat veilig zou moeten kunnen voelen. Het na-sissen of naroepen van vrouwen, homo's, transgenders of anderen zou hard aangepakt moeten worden.

Tegenstanders vinden ook dat iedereen zich veilig moet voelen, maar stellen dat zo'n regel nauwelijks te handhaven is. Bovendien kunnen we op een glijdende schaal terecht komen. Wat moet er bijvoorbeeld met nafluiten gebeuren?

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PvdA

SP

VVD

Tegen:

Bond voor Studenten Actie

D66

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PVV

7. Meer toezicht­houders

Stelling: Op dit moment zijn er circa 175 stadswachten, parkwachten en toezichthouders. Dat moeten er zeker 300 worden.

Voorstanders vinden vaak dat er op straat flink meer toezicht en handhavers aanwezig moeten zijn. Zwerfafval, overlast op straat en rond horeca moet direct aangepakt worden en er moet meer op fraude worden gecontroleerd. Partij voor de Dieren wil meer handhavers om dieren en natuur te beschermen.

Tegenstanders denken dat meer repressie niet de oplossing is, maar dat bijvoorbeeld legaliseren van wietteelt of het bieden van hulp aan verslaafden en daklozen meer problemen oplost. Een meer helpende houding en minder repressie zou vertrouwen in de overheid en de politie kunnen vergroten wat veel problemen kan voorkomen.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

Groep De Mos

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

VVD

Tegen:

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

SP

 
 
Neutraal:

Bond voor Studenten Actie

8. Eigen bijdrage dag­besteding

Stelling: De eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding voor mensen met een beperking wordt afgeschaft.

Goede begeleiding en dagbesteding is volgens de voorstanders van deze stelling de basis om op eigen benen te kunnen staan. De eigen bijdrage is voor de laagste inkomens 17,50 per vier weken. Dat is volgens de voorstanders voor sommigen te veel, waardoor ze geen gebruik maken van begeleiding of dagbesteding en in een sociaal isolement terecht komen.

Tegenstanders vrezen dat er geen geld is om deze eigen bijdrage kwijt te schelden. Jaarlijks gaat het om een kleine 2 miljoen euro voor de gemeente. Bovendien functioneert een eigen bijdrage als rem op het gebruik van voorzieningen zodat de zorgkosten niet uit de hand lopen.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

D66

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

9. Opvang daklozen

Stelling: Er moet meer begeleiding en opvang komen voor ernstig verslaafden, verwarde personen en daklozen.

Voorstanders vinden dat er onvoldoende opvang voor daklozen en verslaafden is. Het aantal daklozen is flink toegenomen, daarom moet er meer aan hulp geboden worden. De opvang moet kleinschaliger worden ingericht, moet 24 uur per dag open zijn en moet in de winterperiode vaker worden opengesteld.

Tegenstanders vinden ook wel dat er zaken verbeterd kunnen worden maar zijn er niet van overtuigd dat de problemen zo acuut zijn dat er nu direct iets moet gebeuren. Zij willen eerst onderzoeken wat er precies nodig is. Rond de zomer moet er een plan van aanpak liggen om de doorstroom vanuit de nachtopvang voor de volgende winter te verbeteren.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

CDA

PVV

VVD

10. Kinderen naar voorschool

Stelling: Alle kinderen vanaf 2,5 jaar moeten enkele dagdelen per week naar een voorschool, kinderopvang of peuterspeelzaal om taalachterstanden te voorkomen.

Voorstanders vrezen dat als kinderen vroeg een (taal-)achterstand oplopen, dit doorwerkt in de kansen voor die kinderen bij vervolgopleidingen en hun latere werk. Taalachterstanden komen vaker voor bij kinderen van laagopgeleide ouders. Om ieder kind een gelijke kans te bieden zouden alle kinderen al op jonge leeftijd verplicht enkele dagdelen per week naar een voorschool of opvang moeten.

Tegenstanders vinden ook dat er mogelijkheden moeten zijn om iets aan een taalachterstand te doen. De gemeente heeft ook een breed aanbod aan mogelijkheden. Maar het is aan de ouders om dat voor hun kind te beslissen. De overheid zou de opvoeding van kinderen niet over moeten nemen.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

D66

GroenLinks

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

11. Goedkoop OV voor 65+

Stelling: Alle Haagse 65-plussers (AOW'ers) mogen in de daluren goedkoop gebruik maken van tram en bus in Den Haag.

Het gaat hier nadrukkelijk om alle ouderen en niet alleen diegenen met een laag inkomen.

Goedkoper openbaar vervoer voor ouderen stimuleert volgens de voorstanders de mobiliteit van ouderen. Zij kunnen langer zelfstandig thuiswonen en voor zichzelf zorgen. Het voorkomt dat ouderen in een sociaal isolement komen en vereenzamen. Bovendien dringt het het autoverbruik terug.

Tegenstanders wijzen erop dat er al een Ooievaarspas bestaat voor mensen met een laag inkomen. Met een Ooievaarspas kan men korting krijgen op het tarief voor bus en tram. Het is niet nodig om ook voor meer draagkrachtige ouderen mee te betalen aan het openbaar vervoer.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

Groep De Mos

Haagse Toekomst

NIDA

Partij van de Eenheid

PVV

Tegen:

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

VVD

12. Versoepelen bijstands­regels

Stelling: Den Haag moet experimenteren met bijstandsregels door voor sommige groepen de sollicitatieplicht te laten vervallen of de regels voor een tegenprestatie te versoepelen.

Aan de bijstand is een sollicitatieplicht en een verplichte tegenprestatie gekoppeld.

Voorstanders van een versoepeling van deze regels, vinden dat de regels menselijker mogen en niet voor elke groep zinvol zijn. Zo zouden ouderen steeds minder kans maken op de arbeidsmarkt maar moeten zij toch door solliciteren. Ook zou de tegenprestatie ruimer uitgelegd kunnen worden door bijvoorbeeld mantelzorg als tegenprestatie te zien.

Tegenstanders vinden dat er juist zoveel mogelijk prikkels moeten zijn om mensen aan het werk te krijgen. Men vreest dat als je de teugels laat vieren, mensen minder serieus aan de slag gaan om een baan te vinden. De sollicitatieplicht dwingt mensen te blijven zoeken en een verplichte tegenprestatie houdt mensen in een werkritme. Bovendien doet men zo wat terug voor het ontvangen van gemeenschapsgeld.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

CDA

ChristenUnie/­SGP

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PVV

VVD

13. Taaleis bijstand

Stelling: Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde voor een bijstandsuitkering. Deze voorwaarde moet streng worden gehandhaafd.

Sinds 2016 bestaat er een wettelijke taaleis. Iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet de Nederlandse taal 'voldoende' beheersen. Dit betekent dat men korte, eenvoudige teksten moet kunnen lezen en schrijven. Lukt dit niet, dan kan de uitkering van een bijstandsgerechtigde in eerste instantie met 20% worden gekort. In de praktijk handhaven gemeenten deze eis nauwelijks.

Voorstanders vinden dat er meer gehandhaafd moet worden. De Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving en om een baan te kunnen vinden. Mensen moeten meer hun best doen om zich de taal eigen te maken.

Tegenstanders stellen dat het nauwelijks goed te controleren is en dat er dus veel bureaucratie en controleurs nodig zijn. Ook vinden sommigen de sanctie van 20% oplopend tot het helemaal stopzetten van de uitkering een te zware sanctie.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PVV

SP

VVD

Tegen:

Bond voor Studenten Actie

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

14. Bed-, bad-, brood­regeling

Stelling: De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen met een bed, bad, brood regeling.

Mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd maar dat niet hebben gekregen, moeten het land weer verlaten. Sommige mensen doen dat niet of kunnen dat niet.

Voorstanders van de stelling vinden dat alle mensen recht hebben op basale voorzieningen en zorg, dus ook als mensen niet de juiste papieren hebben.

Tegenstanders stellen dat de rechter een oordeel heeft uitgesproken. Als daaruit blijkt dat mensen niet mogen blijven, dan moet je mensen niet opvangen maar helpen terug te keren naar het land van herkomst.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PVV

VVD

15. Status­houders voorrang bij woning

Stelling: Statushouders moeten voorrang houden op de wachtlijst voor een nieuwe woning.

Op dit moment krijgen mensen die asiel hebben gekregen een urgentieverklaring voor een woning.

Voorstanders vinden dat dit zo moet blijven. Om mensen snel te laten integreren en mee te laten doen in de samenleving, moet je ze niet in een opvangcentrum laten wonen, maar zo snel mogelijk een normale woning geven.

Tegenstanders stellen dat er zoveel mensen op zoek zijn naar een woning in Den Haag. Waarom zouden nieuwkomers voorrang moeten hebben op mensen die al jaren op de wachtlijst staan? Nieuwkomers zouden gewoon achteraan moeten aanschuiven en tot die tijd op een opvanglocatie kunnen wonen.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

ChristenUnie/­SGP

D66

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

16. Gescheiden sporten

Stelling: Vrouwen en mannen moeten gescheiden kunnen sporten.

Voorstanders vinden dat er meer rekening gehouden moet worden met culturele en religieuze verschillen. Niet iedereen hoeft zich precies hetzelfde te gedragen. Als het in bepaalde groepen gangbaar is dat vrouwen en mannen gescheiden sporten, dan is dat een keuze die men moet respecteren.

Tegenstanders hekelen dit cultuurrelativisme en vinden dat bepaalde normen en waarden bij de Nederlandse cultuur horen en dat iedereen zich daaraan moet aanpassen.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

Tegen:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

PVV

SP

VVD

17. Hoofddoek­verbod openbare gebouwen

Stelling: Er moet een hoofddoekverbod in openbare gebouwen komen.

Voorstanders van een verbod vinden dat de islam zich te veel opdringt in het openbare leven met onder andere eet- en kledingvoorschriften.

Tegenstanders stellen dat godsdienstvrijheid een grondrecht is. Openbare gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen van andere religies mogen hun symbolen in openbare gebouwen dragen.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

PVV

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

VVD

18. Monitor staande­houdingen politie

Stelling: Om etnisch profileren tegen te gaan, moeten staande­houdingen door de politie worden gecontroleerd met een app of bodycams.

Door in een app te noteren wie is staande gehouden en wat de reden is, kan achteraf onderzocht worden of er sprake is van etnisch profileren door de politie. Ook met bodycams kan achteraf bekeken worden wie door de politie staande gehouden is.

Voorstanders maken zich zorgen dat de politie niet neutraal is bij het staande­houden van mensen. Zij stellen dat meer controle kan helpen om etnisch profileren door de politie te voorkomen.

Tegenstanders vinden dat niet is aangetoond dat de politie etnisch profileert. Bovendien kan de controle van de politie tot extra bureaucratie leiden.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

D66

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

Groep De Mos

Partij voor de Dieren

PVV

VVD

19. Meer woning­splitsingen

Stelling: De Haagse binnenstad kan en moet verder verdichten. Het splitsen van woningen is hiervoor een goed middel.

Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Volgens schattingen zouden er in 2040 mogelijk 50.000 tot 80.000 meer inwoners in Den Haag zijn. Om deze mensen een woning te bieden, wordt er op plekken als de Binkhorst en rond het Centraal Station nieuwe hoogbouw geplaatst met veel woningen.

Voorstanders van de stelling vinden dat Den Haag verder moet verdichten. Met meer mensen in de stad kan het gebied buiten de stad groen blijven. Met het opsplitsen van woningen in kleinere eenheden, kunnen er meer mensen wonen.

Tegenstanders vinden dat wijken niet op zoveel inwoners zijn ingericht. Overbevolking dreigt waardoor wijken onleefbaar worden. Door het opsplitsen in kleine eenheden komt er een eenzijdig woningaanbod met meer studenten en expats als bewoner. Voor gezinnen is geen ruimte meer.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

D66

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

Tegen:

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

PVV

SP

VVD

20. Woningbouw overlaten aan markt

Stelling: Het oplossen van het woningtekort kan je beter aan de markt overlaten dan aan (gemeentelijke) woningcorporaties.

Met mogelijk 50.000 tot 80.000 extra inwoners in 2040, zullen er woningen bij moeten komen. Er staat nieuwe hoogbouw op plekken als de Binkhorst en rond het Centraal Station gepland met veel woningen.

Voorstanders van de stelling stellen dat de woningcorporaties het al jaren laten afweten om betaalbare woningen te bouwen. Juist door kleinschalige particuliere initiatieven kunnen er snel betaalbare woningen gebouwd worden waar mensen graag willen wonen.

Tegenstanders constateren dat er te vaak veel te hoge huren worden gevraagd. Woningcorporaties zijn beter geschikt om sociale woningen te bouwen en aan te bieden.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

D66

Groep De Mos

Haagse Toekomst

VVD

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

SP

21. Spreid sociale woningbouw

Stelling: De bevolkingsgroepen zouden meer door Den Haag gemengd moeten worden. Er moeten daarom minimaal 35% sociale woningen voor lagere inkomens komen, ook in duurdere wijken.

Den Haag staat bekend als een gesegregeerde stad. Veel wijken kennen duurdere woningen of juist sociale woningen.

Voorstanders van de stelling vinden dat er veel meer gemengd moet worden. Kinderen die in arme wijken opgroeien hebben een veel grotere kans op armoede, slechte gezondheid en werkloosheid. Door meer te spreiden, verbeter je de kansen voor deze mensen.

Tegenstanders vinden juist dat dure grond in betere wijken ook veel moet opbrengen. Die opbrengst kan voor voorzieningen worden gebruikt waar alle Hagenaars van profiteren. Het is slechte besteding van belastinggeld om dure grond te kopen en er vervolgens goedkope woningen op te zetten.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

50Plus

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

PVV

VVD

22. Versoepel regels horeca

Stelling: De regels voor sluitingstijden van horeca, terrassen en geluid moeten versoepeld worden, zodat een aantrekkelijker uitgaansleven wordt gecreëerd.

Voorstanders vinden dat horeca de stad voor wonen en toerisme aantrekkelijker maakt. De regels waar de horeca aan moet voldoen zijn volgens hen nu veel te streng. De horeca zou langer open moeten blijven en vergunningen voor parkeerterrassen zouden makkelijker afgegeven moeten worden. Geluidsoverlast zou met betere isolatie opgelost moeten worden.

Tegenstanders vrezen juist de grote overlast voor mensen en dieren als de horeca ruimere regels krijgt. Door toename van horeca en terrassen komt de leefbaarheid in wijken onder druk te staan. Zij vinden dat er streng moet worden opgetreden tegen overlast door geluid, drank- en drugs.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

CDA

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

NIDA

PvdA

PVV

VVD

Tegen:

50Plus

ChristenUnie/­SGP

Haagse Toekomst

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

SP

23. Heropen wijk­biblio­theken

Stelling: Er moeten meer wijkbibliotheken worden heropend.

Vanwege bezuinigingen na de crisis zijn een flink aantal wijkbibliotheken gesloten. Op dit moment zijn er 18 officiële (wijk-)bibliotheken in Den Haag.

Voorstanders van de stelling zien de bibliotheek als een plek om (taal-)kennis op te doen, maar ook om elkaar te ontmoeten, te internetten of om huiswerk te maken.

Tegenstanders stellen dat er geen geld is om in elke wijk een bibliotheek te openen. De PVV vindt op zich wel dat bibliotheken goed zijn voor beheersing van de Nederlandse taal, maar wil ook 25% bezuinigen op cultuur en bibliotheken.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

CDA

Haagse Toekomst

PVV

VVD

24. Klimaatneutraal in 2030

Stelling: Den Haag moet eerder dan het akkoord van Parijs bepaalt, namelijk al in 2030 CO2-neutraal zijn.

In het klimaatverdrag van Parijs is vastgelegd dat landen hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Rond 2040 zou de netto uitstoot van broeikasgassen daarom nul moeten zijn.

Voorstanders vinden deze schatting veel te optimistisch. Er moet en kan sneller wat aan de uitstoot gedaan worden. Een groot deel van de politieke partijen heeft daarom een Haags klimaatpact gesloten waarmee beoogd wordt al in 2030 'klimaatneutraal' te zijn.

Tegenstanders zijn over het algemeen ook voor een verduurzaming van het milieu en het terugdringen van de uitstoot, maar sneller dan Parijs is niet nodig. Het is al lastig genoeg om in 2040 'klimaatneutraal' te zijn.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

VVD

Tegen:

50Plus

Groep De Mos

Partij van de Eenheid

PVV

25. Meer city marketing

Stelling: De gemeente moet meer promotie maken om toeristen naar Den Haag te krijgen.

Voorstanders stellen dat meer toeristen meer inkomen en werkgelegenheid opleveren. Den Haag zou daarom meer geld moeten besteden aan zogeheten 'city marketing' in het buitenland.

Tegenstanders vinden 'city marketing' voornamelijk een prestigeproject. Er komen al veel toeristen. Het geld kan beter op een andere manier worden ingezet om mensen aan werk te helpen.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

Groep De Mos

NIDA

PvdA

VVD

Tegen:

GroenLinks

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PVV

SP

26. Verhoog belastingen

Stelling: De OZB-belasting voor woningeigenaren kan omhoog om de uitgaven van de gemeente te dekken.

Voorstanders van verhoging stellen dat de belasting voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden in Den Haag ruim onder het landelijke gemiddelde is. Voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid, bereikbaarheid en zorg is extra geld nodig.

Tegenstanders vinden dat Den Haag genoeg reserves heeft waar eerst wel wat van af mag. Partijen als VVD en PVV vinden zelfs dat de belasting omlaag moet.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

GroenLinks

Haagse Stadspartij

PvdA

 
 
Neutraal:

NIDA

Tegen:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

CDA

ChristenUnie/­SGP

D66

Dynamo

Groep De Mos

Haagse Toekomst

Islam Democraten

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PVV

SP

VVD

27. Legaliseren wietteelt

Stelling: Den Haag moet experimenteren met legale wietteelt.

Voorstanders van het legaliseren van wietteelt stellen dat je de criminaliteit de wind uit de zeilen neemt als er legale alternatieven zijn. Bovendien is er bij legale teelt meer controle is op de kwaliteit van de wiet.

Tegenstanders vinden juist dat het gebruik van softdrugs ontmoedigd moet worden. Het roken van wiet kan leiden tot schooluitval, verminderd beoordelingsvermogen, gezondheidsproblemen en overlast voor de buurt.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

D66

Dynamo

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Partij voor de Dieren

PvdA

SP

Tegen:

CDA

ChristenUnie/­SGP

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

PVV

VVD

28. Ondersteuning voor bewoners­organisaties

Stelling: Bewonersorganisaties moeten meer ondersteuning krijgen van de gemeente.

Voorstanders van meer ondersteuning vinden dat bewonersorganisaties een belangrijke rol hebben in het beleid in de wijk.

Tegenstanders willen ook meer betrokkenheid van wijkbewoners, maar zien meer in ondersteuning per project of bijvoorbeeld in meer debat en inspraakavonden met raadsleden en gemeente.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Voor:

50Plus

Bond voor Studenten Actie

ChristenUnie/­SGP

GroenLinks

Groep De Mos

Haagse Stadspartij

Haagse Toekomst

Islam Democraten

NIDA

Partij van de Eenheid

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

SP

VVD

Tegen:

CDA

D66

Dynamo

terug